Virtuální kancelář

Na stránce www.mydoterra.com najdete po přihlášení všechny údaje o svých objednávkách, o své síti konzultantů, o získaných bonusech atd.

Pod My Office Settings si můžete změnit zasílací adresu, telefon, heslo, e-mail atd.

Důležité je nastavit si své osobní stránky, přes které se budou moci registrovat vaši konzultanti.

Toto nastavení provedete na My Online Store/My Settings

Pod bodem Step 5, v řádku: "Your current business site address is": vidíte adresu, přes kterou se mohou registrovat vaši konzultanti nyní. Jsou dvě možnosti: www.mydoterra.com/vašejméno  nebo www.mydoterra.com/vašeID

Pokud si vyberete nějaké jiné slovo, které chcete mít za lomítkem (název firmy, vašeho města atd), můžete ho vepsat do okénka "Choose your business site name" (kde je nyní cz)

Poté zaškrtněte kostičku "Check this box to disable anyone.....atd a poté na Save Settings. Tím budete mít svou stránku přejmenovanou.

(Pozor - pokud si vyberete slova jako esence, essence nebo běžná křestní jména, pravděpodobně se vám stane, že vám systém oznámí, že adresa je už zabraná.)