Mgr. Jana Maya Merhautová

Mgr. Jana Maya Merhautová

Akademické vzdělání v magisterském studiu UK FHS v Praze v oboru Supervize, dále v oboru Sociální práce na UJEP v Ústí nad Labem. Psychoterapeutické vzdělání v oblasti arteterapie: pětiletý sebezkušenostní výcvik v hlubinně orientované psychoterapii se zaměřením na arteterapii, dále výcvik v krizové intervenci, systemických konstelací a řada dalších tematicky zaměřených kurzů v oblasti psychoterapie.Výcvik metody Aura-Soma pod Mezinárodní akademií barevných technik (ASIACT) se sídlem v Anglii, registrovaná poradkyně aromaterapie Certified Pure Therapeutic Grade - Certifikované, čisté oleje terapeutické třídy. 

Od roku 2006 členkou výboru České arteterapeutické asociace, v níž je i akreditovaným supervizorem. Externě vyučuje na UK FHS v Praze především kreativní přístupy v supervizi, skupinovou práci a supervizi organizace. Od roku 2006 v oblasti supervize nastartovala a začala realizovat supervizní práci s organizačními systémy, zaměřenou na podporu pracovníků i procesů. V roce 2008 založila akreditovanou vzdělávací instituci s mnoha vzdělávacími programy, na kterých se i lektorsky spolupodílí. V rámci privátní praxe využívá celostní psychoterapeutický přístup, zaměřený na arteteraapii, práci s archetypy, léčení v přírodě, práci s tělem skrze zvukově rezonanční frekvenční léčení a meditace. Vede Školu vědomého malování, pořádá semináře osobního rozvoje, které mají umělecko rituální a systemický charakter, Soustavně se celoživotně vzdělává, aktivně se účastní odborných konferencí a taktéž se věnuje publikační činnosti. Rozhovor v knize s předními českými arteterapeuty: „Hovory arte“ (FrantišekKšajt,2015):https://www.kosmas.cz/knihy/205865/hovory-arte/

Kontakt: mail: jana.maya@seznam.cz

Adresa: Privátní praxe, Labská 17, Děčín I.

tel.: +420 724 152 893