26.12. Metabolický syndrom a obezita

26.12. Metabolický syndrom a obezita

26.12. v 19hod https://zoom.us/j/9090634936

Metabolický syndrom, inzulínová rezistence a obezita