19.7. červencové BOGO

19.7. červencové BOGO

19.7. v 19hod Povídání o 11 olejích v exkluzívní BOGOvé nabídce. https://zoom.us/j/9090634936

Monika Kašová, Hedvika Loučková, Lenka Marková