18.12. Nová germánská medicína a EO s Monikou Kašovou

18.12. Nová germánská medicína a EO s Monikou Kašovou

18.12. v 19hod

V adventnom týždni Lásky (významovo- očakávanie lásky) sa skúsime zamerať na lásku k sebe samému a ukážeme na fakt, že v prírode neexistuje nič, čo by nemalo zmysel. Všetky stavy tzv. ochorenia sú v skutočnosti situácie, keď sme zaskočení a vychýlení z rovnováhy. Toto riešia biologické zvláštne programy, ktoré majú vzniknutý konflikt pomôcť dať do rovnováhy. Ochorenie je súčasťou historických vývojovo pochopiteľných programov prírody v záujme zachovania ľudského rodu. Je to posolstvo, ktoré mobilizuje k „prežitiu“ emocionálneho konfliktu a poskytuje „čas“ k jeho riešeniu. Je podmienené múdrosťou ľudského organizmu a nie chybou v mechanike, ktorú je potrebné invazívnymi prostriedkami „opravovať“.

heslo: GLS2Zc