Frekvence olejů - klíč k účinné aromaterapii

30.11.2013 23:02

“Kinetický ruch” aromaterapie a jeho vlivy na vaše zdraví

“Kvantoví fyzici potvrdili realitu základní vibrace životní energie,” napsal Dr. C. Normal Shealy, M.D, Ph.D..  “Životní energie není statická, ale kinetická.”

Mistři tai chi  a akupunkturisti toto věděli už mnoho generací.  Často své pacienty poučovali o chi v rostlinách, vybraných bylinkách a jídlech, o jejich elektrickém náboji.

Také dnes se odborníci na výživu a přírodní zdraví shodují v tom, že klíčovým elementem při určovaní efektivity jakéhokoliv zdravotního produktu je to, nakolik je “živý”.

Jinak řečeno, množství organické energie zachované v přírodní látce poté, co byla zpracovaná do formy produktu, určuje její možnou terapeutickou hodnotu. Právě tato elektro frekvence v bylinkách a jídlech je částečně to, co je činí prospěšnými při léčení určitých chorob anebo při podpoře tělesných systémů.

To samé platí také o esenciálních olejích.

Frekvence oleje: klíč k efektivní aromaterapii

Když přemýšlíme, který esenciální olej zakoupit a použít, měli bychom kromě jeho vůně a chemické integrity vzít v úvahu také jeho frekvenci. Podobně jako můžeme zvedat energetickou hladinu našeho těla cvičením (jóga, tai-či apod), můžeme podobného výsledku docílit také užíváním kvalitních esenciálních olejů.

A tady se setkáváme s jedním velkým problémem. Většina olejů, které se dnes ve světě vyrábějí, tento účinek mít nebude. Nejsou kineticky dost „živé“ na to, aby dokázali ovlivnit lidské tělo, obnovit jeho rovnováhu a pomoci slabému tělesnému systému k normálnímu fungování.

Proč tomu tak je?

Důvod je jednoduchý: Asi 98% esenciálních olejů, které se ve světě vyrábějí, se produkuje pro kosmetický a parfémový průmysl, nebo průmysl potravinových dochucovadel. V těchto odvětvích se nehledí na terapeutický efekt olejů; a tak se tyto oleje vyrábějí způsobem, který je absolutně nevhodný pro oleje používané v aromaterapii.  Počínaje rostlinným materiálem, který možná nebyl:

·      vypěstovaný v nejlepších podmínkách, anebo s použitím nejlepších organických metod.

·      sklizený v ideálním čase, aby se zajistil optimální obsah klíčových chemických složek.

·      nebyl sklizený v místě destilace.

Výrobci dále používají destilační metody, které jsou sice účinné a produkují oleje pro kosmetiku/parfumerii nebo pro potravinářský průmysl, ale jeho význam pro aromaterapii je téměř nulový. Může se například stát, že

·      zkrátí metody produkce – destilaci – a to tak, že destilují pod příliš vysokým tlakem a při vysokých teplotách. Tím se láme delikátní molekulární struktura oleje a výsledkem je olej nižší kvality;

·      redestilují stejný rostlinný materiál několikrát za sebou, čímž se neustále snižuje kvalita oleje.

·      při destilaci používají chemikálie, které zvyšují výtěžnost oleje, ale tento olej je pak chemicky kontaminovaný.

·      Přidávají syntetické chemikálie, buď na vylepšení vůně oleje (čehož je zapotřebí v důsledku předchozích nesprávných postupů) anebo proto, aby olej nastavili.

Takovéto oleje se stávají inertní — mrtvé.  A protože frekvence oleje — anebo jeho kinetická vibrace hraje klíčovou roli při jeho účinnosti, je velmi důležité vybírat oleje, které byly vyrobené pro aromaterapii.

Chaos versus řád: ne všechny frekvence jsou stejné

Samotná frekvence však není celým tajemstvím. Mají ji i váš televizor a mikrovlnka.  Důležitým faktorem je, že na rozdíl od mikrovlnky, která má frekvenci chaotickou AC (střídavou), esenciální oleje mají harmonickou DC frekvenci (stejnosměrnou). Chaotické frekvence vaší mikrovlnky mají nepříznivý vliv na vaše tělesné funkce (právě tak i oleje, které byly znečištěné syntetickými chemikáliemi). Čisté oleje terapeutické kvality naproti tomu pomáhají obnovovat a udržovat rovnováhu vašeho těla

Co je to frekvence a jaký má vliv na naše zdraví?

Frekvence je definovaná jako měřitelná intenzita toku elektrické energie, která je mezi dvěma libovolnými body konstantní. Vše má svou elektrickou frekvenci, také esenciální oleje. Dr. Robert O. Becker ve své knize The Body Electric (Elektřina těla), dokazuje, že lidské tělo má elektrickou frekvenci a že z těchto frekvenčních rovin se dá hodně vyčíst o zdraví člověka.

Studie uskutečněná v roce 1992 na univerzitě Eastern State University v Cheny, ve Washingtonu zjistili, že průměrná denní frekvence lidského těla je 62-68 MHz.  (frekvence zdravého těla je 62-72 MHz.)  Když se frekvence člověka sníží,  sníží se i jeho imunita. Pokud se sníží na 58 MHz, mohou se objevit symptomy nachlazení a chřipky. Při 55 MHz,se mohou projevit choroby jako jsou kvasinky.  Při 52 MHz, se člověk může nakazit Epstein-Barrovou chorobou (EB-viróza).  Při 42 MHz, je reálnou možností rakovina. Při 25 MHz člověk začíná umírat.

Podle Dr. Royal R. Rife, má každá choroba svou specifickou frekvenci.  Jeho výzkum ukázal, že určité frekvence mohou rozvoji choroby předcházet a že jiné ji zničí.  Látky s vyššími frekvencemi ničí choroby s nižšími frekvencemi.

(Na základě svého publikovaného výzkumu vyvinul Dr. Rife přístroj, který aplikuje proud specifických frekvencí do těla, aby tak vyléčil široké spektrum chorob. 

Dalším příkladem důležitosti tělesných frekvencí pro zdraví je Bjorn Nordenstrom. Radiolog ze Stokholmu, který na začátku 80-tých let 20. století zjistil, že když dá elektrodu do nádoru a pustí milliampér DC proudu přes tuto elektrodu, dokáže rozpustit rakovinový nádor a zastavit jeho růst.  Zjistil také, že lidské tělo má elektropozitivní a elektronegativní energetická pole — něco, o če by  mistr tai chi  uměl vyprávět.

Proč je to důležité?

Vliv vnějších faktorů na tělesnou frekvenci

Výzkum frekvencí klade důležitou roli látkám, které jíme, dýcháme a absorbujeme do našeho těla. Už Nikola Tesla na základě svých výzkumů pravil, že pokud bychom dokázali eliminovat některé frekvence zvenčí, které zasahují do našeho těla, měli bychom větší odolnost vůči chorobám. Například mnohé emise snižují zdravou frekvenci. Zpracované a konzervované potraviny mají nulovou frekvenci a mohou značně snižovat vlastní frekvenci člověka. A potom je tu káva.

Studie ukázaly, že pouhé držení šálku kávy může do tří sekund snížit frekvenci zdravého člověka o 8 MHz.  Jeden doušek kávy může ve třech sekundách jeho frekvenci snížit o 14 MHz.  Bez intervence by to trvalo tři dny, než se frekvence daného člověka dostane zpět na normální úroveň. Pokud inhalujeme esenciální oleje, frekvence se vracejí do normálu do 21 sekund.

Jak je to možné?

Klinický výzkum ukazuje, že esenciální oleje mají nejvyšší frekvenci ze všech známých přírodních látek. Začínají na 52 MHz  a jdou až na 320 MHz  (růžový olej) (Pro srovnání: čerstvá bylina má do 15 MHz, sušené bylinky od 12 to 22 MHz, a čerstvé bylinky od 20 do 27 MHz.)  Frekvence esenciálních olejů mají schopnost obnovit a/nebo udržovat vlastní frekvenci člověka, kterou potřebuje pro optimální zdraví. Zároveň vytváří prostředí, ve kterém nemohou žít mikroby, bakterie, viry ani plísně.

Esenciální oleje navíc prokázaly svou schopnost zlepšovat mentální a emociální stavy člověka. Negativní mentální stav může snížit lidskou frekvenci o 10 MHz, zatímco pozitivní mentální postoj ji může zvýšit o 10-15 MHz.

A protože každý olej má specifickou frekvenci a také naše orgány, tělesné systémy a živiny potřebné na udržování optimálního zdraví mají také svou specifickou frekvenci, elektrická příbuznost oleje s těmito složkami našeho těla příslušné orgány podpoří a povzbudí je při asimilaci živin.

 

Stručný přehle frekvencí

 

Zdravý lidský mozek

71-90 Mhz

Zdravé lidské tělo

62-68 Mhz

Symptomy nachlazení

58 Mhz

Symptomy chřipky

57 Mhz

Infekce candidou

55 Mhz

EB viroza

52 Mhz

Rakovina

42 Mhz

Když tělo začíná umírat

25 Mhz

Průmyslově zpracované potraviny

0

Čerstvé potraviny

10-15 Mhz

Sušené byliny

12-22 Mhz

Čerstvé byliny

20-27 Mhz

Esenciální oleje terapeutické kvality

52-320 Mhz (růže)