Program Power of 3 - Síla trojky

Bonus Síla trojky (Power of 3) Pokud 3 z vámi zaregistrovaných konzultantů nakoupí v daném měsíci v hodnotě 100PV, získáváte bonus 50 USD. 

Pokud tito tři konzultanti tento princip zopakují (každý má pod sebou tři konzultanty s měsíčním objemem 100PV), získáváte měsíční bonus 250USD (9 konzultantů v druhé generaci).

Tentýž princip zopakovaný v další generaci (27 konzultantů ve třetí generaci) vás opravňuje k získání pravidelného měsíčního bonusu 1500USD.

Všechny tyto nákupy musí být v rámci programu LRP

Vy sami musíte nakoupit v daném měsíci hodnotě 100PV

Objem váš i vaší první generace musí v daném měsíci dosáhnout 600PV

Power of 3 Team Bonus

Z níže uvedeného i z dalších informací vidíte, že v podstatě nemá smysl mít pod sebou registrováno více než 3-4 aktivních konzultantů. Pro lepší fungování celé organizace je výhodnější jejich přesun pod jiné, aktivní členy týmu. Přesun nově zaregistrovaného člena můžete provést do 14 dnů po jeho registraci ve své virtuální kanceláři.

Další možností, jak získat odměnu ze své sítě je Bonus Unilevel - Plošný bonus