Program Fast start - Rychlý start

Bonus Rychlý start (Fast Start Bonus): Jestliže zaregistrujete nového konzultanta, po dobu prvních 60 dnů po jeho registraci získáváte 20% z objemu jeho nákupů (v produktových bodech). Tento bonus se vyplácí do hloubky 3 generací (viz tabulka)

Fast Start Bonus

 

 

 

 

 

 

 

Další bonusy se týkají konzultantů (IPC), které mají vybudovanou vlastní síť. Jedná se o dva typy bonusů.

První je možnos získat mimořádnou pravidelnou měsíční prémii ve výši 50-1500USD

Program Power of 3 (Síla Trojky)

Druhou je možnost získat plošná procenta z celé sítě pod námi v rámci bonusu Unilevel